Zastosowanie haloterapii u pacjentów w starszym wieku i u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi.

Wieloletnie doświadczenie w stosowaniu haloterapii wskazuje, że działania uboczne terapii są bezpieczne dla chorych z problemami sercowo- naczyniowymi. Można więc stosować haloterapię u pacjentów z przewlekłą obstrukcyjną chorobą płuc, cierpiących dodatkowo na dolegliwości sercowo-naczyniowe, w tym u pacjentów ze starszych grup wiekowych. Stosowanie haloterapii u chorych na dychawicę oskrzelową w wieku powyżej 60 lat z towarzyszącymi chorobami serca pozwoliło osiągnąć pozytywne wyniki kliniczne przy braku jakichkolwiek reakcji negatywnych.

W tej grupie chorych celowe jest stosowanie kompleksowej rehabilitacji obejmującej, wraz z haloterapią, gimnastykę leczniczą, masaż klatki piersiowej, balneoterapię, magnetoterapię, ultradźwięki i jonoterapię. W ostatnim okresie haloterapią jest coraz szerzej wykorzystywana w leczeniu sanatoryjno-uzdrowiskowym. Do sanatoriów kierowani są najczęściej pacjenci z zespołami chorobowymi. Obserwacje naukowe i doświadczenie kliniczne w stosowaniu sterowanego mikroklimatu z możliwością wyboru odpowiedniego stężenia suchego aerozolu solnego wskazują na korzystny wpływ haloterapii na stan układu sercowo-naczyniowego.

Haloterapię zaczęto wykorzystywać w ramach programu rehabilitacji chorych na choroby sercowo-naczyniowe po zabiegach operacyjnych. Zaobserwowano, że włączenie do rehabilitacji haloterapii prowadzi do umiarkowanego obniżenia i stabilizacji ciśnienia tętniczego, zarówno bezpośrednio po zabiegu ( średnio o 15-20 mm sł. rtęci), jak i po cykluterapii. Najbardziej zauważalna poprawa następowała u pacjentów z zespołem sercowo- płucnym.

Dotyczyła ona wskaźników hemodynamicznych i układu oddechowego ( zmniejszenie zadyszki. spadek częstotliwości i nasilenia duszności wydechowej ). U tych chorych zmniejszono dawki leków rozszerzających oskrzela. Znacznie zmniejszyła się też częstotliwość przypadków zakłócenia rytmu serca Tak więc badania udowodniły, że zastosowanie haloterapii u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi jest bezpieczne i efektywne.

Doktor nauk med. Alina V. Chervinskaya
Kliniczne Centrum Naukowo-Badawcze Oddechu w Sankt-Petersburgu